Rex
Rex

När bitarna
faller på plats

När bitarna faller på plats

Hur kan Interkakel inspirera, ge råd och vägleda arkitekter? Vi fick i uppdrag av kakelförsäljaren Interkakel att skapa en digital plats ägnad åt just arkitekter. Det blev en plats för dem att vända sig till för inspiration - oavsett om det är från Hilma af Klints målningar eller den upphöjda parken The High Line i New York.

Vi skapade en webb, artikelserie och sociala medie-inlägg som pratade med arkitekter, på arkitekters vis. Genomgående för alla kanaler var att vi ville visa att Interkakel verkligen förstår hur viktig en arkitekts arbetsprocess är. Det eviga vändandet och vridandet. Den knepiga, men älskade kreativa processen.

Det blev en digital samlingsplats för arkitekter att vända sig till för inspiration, kunskap eller ett gott råd. Och förhoppningsvis en knuff framåt i rätt riktning.

Latop Interkakel
Latop Interkakel
Latop Interkakel