Rex
Rex

INGEN BUSINESS
UTAN EMOTIONS

INGEN BUSINESS
UTAN EMOTIONS

Miljoner budskap tävlar om vår uppmärksamhet varje dag, men hur många kommer vi ihåg? Ska en affärsidé slå igenom och leva lycklig i alla sina dar måste den väcka känslor hos målgruppen, hur bra den än är. Välkommen till genomtänkta strategier, marknadsanalyser – och en hel del fjärilar i magen.

Strategi

Målgruppsanalys

Vi genomför intervjuer med era målgrupper, undersöker kundbeteenden och analyserar er besöksdata. Utifrån det lär vi känna vilka ni riktar er till – och sammanställer insikter som vi grundar vårt gemensamma arbete på.

Konkurrentanalys

Vi undersöker hur era konkurrenter kommunicerar sitt erbjudande, hur de interagerar med sina kunder och hur väl de når ut med sina budskap idag. Insikterna blir en viktig ingrediens i varumärkesstrategin – för att säkerställa att ni särskiljer er på marknaden. 

Varumärkesstrategi

Vilken position ska ni äga på marknaden? Och hur når vi dit? Vilka känslor ska vi väcka med kommunikationen? Hur ser kundresan för ert företag ut? Och vilka grundstenar bygger vi era budskap på? Under arbetet med att utforma er varumärkesstrategi får alla dessa frågor ett svar.

Vi tar fram ett xxxx Workshop.

Från pris xx SEK. Asdaf asdf asdf. Från pris xx SEK. Asdaf asdf asdf. Från pris xx SEK. Asdaf asdf

123 kr

Kontakt

Koncept

Varumärkesbyggande koncept

Varumärkes- byggande koncept

Baserat på er varumärkesstrategi skapar vi kommunikation som leder strategin i bevis. Vi producerar innehåll med målet att stärka eller bygga upp ert varumärke via flera kanaler – och lägger upp en tydlig plan för att följa upp arbetet, genom att sätta upp tydliga och mätbara mål.

Kampanjkoncept

När ni har ett behov av att exempelvis lansera en specifik produkt eller driva försäljningen inom ett visst segment skapar vi kampanjkoncept med förslag på hur vi når ut med ett budskap under en begränsad period. Som en del av det konceptet finns även en kanalstrategi för att maximera distributionen och en plan för att följa upp kampanjens resultat.

Vi tar fram ett xxxx Workshop.

Från pris xx SEK. Asdaf asdf asdf. Från pris xx SEK. Asdaf asdf asdf. Från pris xx SEK. Asdaf asdf

123 kr

Kontakt

Design & utveckling

Grafisk profil

Vi utformar eller vidareutvecklar er logotyp, tar fram varumärkets färgpalett och typsnitt – och de grafiska element som förhöjer ert uttryck. Vi sätter riktlinjerna för hur er grafiska profil ska appliceras i olika enheter – samlat i en grafisk manual.

Foto- och filmproduktion

Har ni ett behov av att stärka ert varumärke eller bygga upp er kännedom? Vi producerar rörligt innehåll, texter och animationer på löpande basis för att fylla era sociala kanaler eller ert nyhetsflöde.

Webbdesign

Webben, er säljare som är vaken 24 timmar om dygnet, behöver ju självklart göra ert varumärke och er grafiska profil rättvisa. Och det gör vi med UX-design som maximerar användarupplevelsen.

Webbutveckling

Vi bygger snabba, optimerade hemsidor från grunden, baserade på era önskemål – där vårt mål alltid är att sätta besökaren i första rummet. Om behov finns kommer ni kunna göra löpande uppdateringar på webben via ett CMS, som exempelvis Wordpress.

Budskap

Tonalitet

Vill ni framhäva er erfarenhet, leveranssäkerhet, flexibilitet eller något helt annat? Vi utformar upp ert varumärkes språk, genom att gå till botten med det som definierar er som bolag.

Storytelling

Vi sätter ord på berättelsen kring det ni brinner för som bolag, det som har format er och vad ni strävar mot. Vårt mål är att skapa en röd tråd för ert varumärke som kan kommuniceras i olika kanaler och under olika faser under kundresan.

Textproduktion

Utifrån era behov producerar vi bland annat texter som beskriver era produkter, tjänster och tidigare uppdrag. Alltid med en tydlig SEO-strategi. Vi tar även fram inläggstexter anpassade för era sociala kanaler – och översätter era texter för att kunna bemöta flera marknader. Tillsammans kan vi ta fram en contentplan för att dela innehåll som väcker intresse och bjuder på kunskap.