Rex
Rex

FREE
YOUR
STYLE

Myresjöhus nya paketering & tonalitet.

Fokus för Myresjöhus nya inriktning låg på att framhäva det modiga och moderna i varumärket. Tillsammans med en tydlig koppling till naturromantiken.

Logo
Catalogue
open catalogue
Catalogue
man holding child
cool logo
Lounge group and house
computer